پروژه مجتمع مسکونی کیهان

پروژه مجتمع مسکونی کیهان

  • کارفرما:

    مهندس مهرگان

  • آرشیتکت:

    مهندس موسی پناه

  • محل پروژه:

    زعفرانیه

نورپردازی ساختمان