پروژه مجتمع مسکونی ژینو کلاسیک

  • کارفرما:

    مهندس خدیوی

  • آرشیتکت:

    مهندس موسی پناه

  • محل پروژه:

    زعفرانیه

پروژه مجتمع مسکونی ژینو کلاسیک