پروژه ساختمان برج ولنجک

  • کارفرما:

    مهندس پورفرزام

  • آرشیتکت:

    مهندس موسی پناه

  • محل پروژه:

    ولنجک

نمونه اجرای نورپردازی ساختمان توسط روشا